Přečtěte si

 • Svařování pod tavidlem AC/DC
  Technologie svařování pod tavidlem má své nezastupitelné místo ve výrobě svařovaných ocelových konstrukcí. Její široké možnosti Lincoln Electric rozšiřuje další novinkou týkající se aplikace proměnlivé polarity svařovacího proudu. Změny v rovnováze mezi pozitivní a negativní polaritou střídavého svařovacího proudu (AC waveform) umožňují operátorovi měnit průvar a nanášenou vrstvu, aniž by se změnilo nastavení proudu nebo napětí.
 • Bester v průmyslu
  Technologie svařování MIG/MAG je nejpoužívanějším způsobem tavného svařování v průmyslu. Technika svařovacích zdrojů a podavačů MIG/MAG doznala velkých změn souvisejících s možnostmi nových elektronických součástek a dílů. Do praxe byly uvedeny nové konstrukce střídačových (invertorových) zdrojů a řízení svařovacího procesu pulzem, nebo dosud ojedinělý proces STT vyvinutý Lincoln Electric.
 • Sváření STT použité u BMW
  BMW Manufacturing Corp. vyřešila problémy s deformací částí karoserie aplikací technologie Lincoln Electric - STT. Utěsnění spoje mezi zadním sloupkem a střechou pájením natvrdo u BMW X5 vedlo k neakceptovatelným deformacím. Při pájení natvrdo MIG občas docházelo k propálení, které se bez deformací nedalo opravit. Při pájení natvrdo MIG občas docházelo k rozstřiku bronze na střechu vozu, které se velmi nesnadno opravovalo. Sváření zdrojem STT Lincoln Electric a elektrodou 0,035"(0,8mm) SuperArc L-56 (AWS ER70S-6) eliminuje deformace, propálení a rozstřik. BMW používá k utěsnění spoje mezi zadním sloupkem a střechou vozu X5 sváření STT a nyní již také používá tuto metodu pro svaření krytů koncových světel a rámu předního ochranného skla vozu X5.
 • Historický vývoj tavného spojování kovů
  První člověk, o kterém se ví, že používal elektrický oblouk ke spojování kovů, byl Angličan jménem Wilde. Kolem roku 1860 spojil tímto způsobem malé kusy železa a v r. 1865 mu byl udělen patent, první patent vztahující se na elektrické sváření...
 • INNERSHIELD - vysoká produktivita svařování v obtížných podmínkách a na montážích
  Vývoj obloukového svařování v tomto století s sebou přinesl technologie založené na dobré ochraně vlastního elektrického oblouku před účinky okolní atmosféry.Všechny dosud známé metody obloukového svařování běžně používané v průmyslu mají své klady i zápory. Lincoln Electric uvedl na trh na přelomu šedesátých let novou metodu svařování - Innershield...
 • Obloukové svařování pod tavidlem s výrobky Lincoln Electric
  Do elektrického oblouku je plynule podáván drát, oblouk a vzniklá tavná lázeň je chráněna vrstvou tavidla. Tento způsob svařování byl v USA použit poprvé v roce 1935. Kvalita a spolehlivost svarových spojů vytvořených touto technologií vedla k jejímu rychlému rozvoji a rozšíření v průmyslu. Už v roce 1936 byl touto technologií vyroben tanker o délce 521 stop...
 • STT - první zdroj s řízeným zkratovým přenosem
  Firma Lincoln Electric vyvinula zcela ojedinělý svařovací zdroj pro metodu GMAW (MIG/MAG) jehož název je odvozen z principu řízení celého svařovacího cyklu : Surface - Tension - Transfer. Zdroj STT má jako jediný řízení svařovacího cyklu podle skutečných parametrů na oblouku bez zásahu obsluhy - obsluha provede pouze základní nastavení zdroje.
 • Zdroj POVER WAWE 455 pro pulzní svařování GMAW - síla od Lincoln Electric
  Tyto zdroje pracují s podavači drátu, které mají další nadstandartní funkce a jsou řízeny zdrojem, nebo zdroj řídí. Tyto sestavy zdrojů a podavačů pak umožňují řídit přechod svarového kovu do tavné lázně ve sprchové (bezzkratové) oblasti tzv pulzací svařovacího proudu a napětí, to v sobě přináší nezanedbatelné výhody pro uživatele těchto zdrojů...
 • Lincoln Electric - první zdroj s řízeným přenosem kovu do tavné lázně ve zkratovém režimu MIG/MAG
  Snaha zdokonalovat současné technologie obloukového svařování vede výrobce k vývoji stále dokonalejších zdrojů pro obloukové svařování. Podíl elektronických prvků v konstrukci současných svařovacích zdrojů je velký. Elektronika umožňuje snadné ovládání zdrojů, rozšíření funkcí, kontrolu chodu celého zařízení, indikaci poruch apod...
 • Svařovací zdroje Lincoln Electric – spolehlivost prověřená praxí
  Zdroje Lincoln Electric pověstné svou spolehlivostí lze nalézt v různých firmách po celé České republice. Jako dodavatelé svařovacích zdrojů Lincoln Electric nás setkání se staršími zdroji Lincoln Electric vždy potěší a obohatí o nové postřehy ze strany uživatelů...
 • Trubičkové dráty plněné kovovým práškem pro svařování v ochranných atmosférách z produkce Lincoln Electric
  V r. 1972 byly vyvinuty trubičkové dráty s rutilovou náplní vhodné i pro svařování v polohách. Trubičkové dráty plněné kovovým práškem se objevují v r. 1976. Tyto trubičkové materiály se vyznačují výbornými svařovacími vlastnostmi, nízkým rozstřikem a snadným použitím v polohách. S postupným vývojem trubičkových drátů se zlepšovaly jejich svařovací vlastnosti a mechanické vlastnosti, postupně se začaly vyrábět trubičkové dráty malých průměrů až 0,9 mm...
 • Lincoln Electric - produkty pro svařování barevných kovů
  V nabídce zdrojů jsou jak zdroje pro metodu GTAW (TIG) tak i zdroje pro metodu GMAW (MIG/MAG).
 • WAVE DESIGNER - možnost vytváření vlastních průběhů svařovacích parametrů
  Využití možností elektronických prvků pro výkonové obvody umožnilo vývoj a výrobu svařovacích zdrojů s pulzním řízením sprchového přenosu svarového kovu do svaru...
 • Svařování karosérií vozů Škoda procesem STT II
  Díky výjimečným vlastnostem zdroje STT II je možné svařovat bez větších potíží na velmi tenkých materiálech. Konkrétním příkladem je svařování částí karosérií modelové řady Octavia...
 • Výsledky zkoušek svařování karoserií Škoda
  Svařovací zdroj STT využívá zcela ojedinělý způsob řízení přechodu svarového kovu do tavné lázně. Zdroj STT pracuje výhradně ve zkratové oblasti technologie svařování MIG/MAG. Umožňuje použití všech běžně používaných drátů...
 • Spolupráce mezi ŠKODA JS a.s. a Lincoln Electric CZ WELD s.r.o.
  Pro předběžné zkoušky opravných svarů prováděných ve spolupráci mezi ŠKODA JS a.s. a Lincoln Electric CZ WELD s.r.o. se zdrojem Lincoln Invertec STT a drátem Lincoln LNM NiCro 70/19 (průměr 1,2mm, ochranná atmosféra Ar ) byla za základní materiál použita ocel typu 2,75Cr 0,7Mo 0,3V ve formě desky tl.30mm...
 • Abeceda správného „hobby svařování“ obalenou elektrodou se zdroji Besterka
 • Nové zdroje DC 655 a POWER WAVE 455/STT
 • Plynostav – regulace plynu s.r.o. Pardubice
 • Innershield - svařování trubičkovým drátem
 • Svařování kolejového svršku trubičkovými dráty INNERSHIELD
  Pro kvalitní svařování kolejového svršku se dnes používá celá řada technologií, které více či méně závisí na vlivu lidského činitele. Mezi nejproduktivnější a zároveň nejkvalitnější spoje při svařování kolejnic patří odporové odtavovací svařování vyvinuté firmou Holland a aluminotermický způsob spojování odlitím spoje do keramické formy. Kromě těchto technologií je možno pro svařování kolejí použít svařování plamenem, elektrickým obloukem pomocí obalené elektrody, technologie MAG a v neposlední řadě též svařování pod tavidlem...
 • Obloukové svařování pod tavidlem s výrobky Lincoln Electric
  Svařování pod tavidlem je průmyslově využívaná technologie, jejíž nesporné výhody oceňují uživatelé na celém světě...
 • Trubičkové dráty plněné kovovým práškem pro svařování v ochranných atmosférách z produkce Lincoln Electric
  Historie vývoje trubičkových drátů pro svařování v ochranných plynech sahá až k r. 1957, kdy byly uvedeny na trh první trubičkové dráty s rutilovou náplní. Tyto materiály byly určeny pro základní pozice svařování a svarový kov měl nižší mechanické vlastnosti. Následovaly trubičkové dráty s bazickou náplní. V r. 1972 byly vyvinuty trubičkové dráty s rutilovou náplní vhodné i pro svařování v polohách. Trubičkové dráty plněné kovovým práškem se objevují v r. 1976...
 • Wearshield, MAGSTER
 • Basická obalená elektroda E7018-1
  Univerzální použití a výborné mechanické vlastnosti v kombinaci s velice příznivou cenou činí tuto bazickou obalenou elektrodu velice atraktivní pro své uživatele.
 • Rutilová obalená elektroda supra
  Sváříte obalenou elektrodou doma, na chatě, chalupě nebo vyrábíte drobné zámečnické výrobky? Mají Vaše dosavadní elektrody vlastnosti, které Vám vadí nebo Vám nevyhovují?

 

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz