Zdroj POVER WAWE 455 pro pulzní svařování GMAW - síla od Lincoln Electric.

Možnosti využití současného poznání elektronických prvků pro výkonové obvody zákonitě přinášejí i nové konstrukce svařovacích zdrojů pro všechny metody obloukového svařování.

Snad největší rozvoj a aplikace nových elektronických prvků ve svařovacích zdrojích pro obloukové svařování byl aplikován ve svařovacích zdrojích pro technologii GMAW(MIG/MAG).

Snaha výrobců svařovacích zdrojů je upřena na možnost řídit přechod svarového kovu do tavné lázně ve sprchovém režimu technologie GMAW (MIG/MAG). Řízení přechodu svarového kovu ve zkratovém režimu je také možné a jediný zdroj , který dokáže elektronickou cestou řídit zkratový přenos vyvinula a uvedla na trh firma Lincoln Electric pod obchodním označením STT. Zdroj STT mohl vzniknout díky mohutnému výzkumnému potenciálu firmy Lincoln Electric, který zajišťuje téměř 1200 pracovníků výzkumného a vývojového oddělení v Clevlandu a díky němuž patří její výrobky do absolutní světové špičky v oboru obloukového svařování. Zdroj STT byl popsán podrobně v č 2/1999 časopisu ZVÁRANIE.

Svařovací zdroje pro řízení sprchového režimu metody GMAW (MIG/MAG)využívají tzv. invertorové zapojení zdrojové části s možností snadného řízení všech elektrických veličin , které se podílejí na celém svařovacím procesu. Tyto zdroje pracují s podavači drátu, které mají další nadstandartní funkce a jsou řízeny zdrojem, nebo zdroj řídí. Tyto sestavy zdrojů a podavačů pak umožňují řídit přechod svarového kovu do tavné lázně ve sprchové (bezzkratové) oblasti tzv pulzací svařovacího proudu a napětí, to v sobě přináší nezanedbatelné výhody pro uživatele těchto zdrojů :

Některé zdroje umožňují obsluze přednastavené parametry měnit v omezeném rozsahu tak aby byla zachována funkčnost celého procesu. Jednotlivé odzkoušené parametry lze ukládat do paměti jejíž velikost a uspořádání se různí dle výrobce. Systém obsluhy a uspořádání ovládacích prvků se u jednotlivých výrobců liší, zůstává však nutnost řízení těchto zdrojů prostřednictvím mikroprocesorů tzv. digitální řízení.
Obsluha těchto zdrojů pak odpovídá náročnosti a složitosti ovládacích prvků. Lincoln Electric uvádí v současné době na evropsý trh zcela nový typ svařovacího zdroje POWER WAVE 455 s podavačem drátu POWER FEED 10 se zcela novým systémem ovládání ,které je maximálně jednoduché a nezatěžuje svařeče množstvím nepodstatných údajů a podporuje intuitivní ovládání. Popis tohoto zdroje je uveden dále.

Pulzní zdroj s digitálním řízením POWER WAVE 455

Svařovací zdroj POWER WAVE 455 představuje ve spojení s podavačem POWER FEED 10 nový konstrukční směr v řešení špičkových digitálně řízených invertorových zdrojů pro svařování GMAW, SMAW v těžkých průmyslových podmínkách. Charakteristikým novým rysem této konstrukce je ovládání zdroje i podavače z jediného panelu na podavači POWER FFED 10. Řídící informace pro zdroj přicházejí do svářecího zdroje POWER WAVE 455 z podavače POWER FEED 10.
Zdroj umožňuje nastavení jak ploché (CV), tak i strmé charakteristiky (CC). Je tedy možné ho použít pro metody :

Uspořádání ovládacího panelu na podavači POWER FEED 10 je variabilní dle přání zákazníka - umožňuje vybavit tento zdroj jednoduchou CV charakteristikou pro GMAW (MIG/MAG) svařování, ale i pro pulzní svařování s možnostmi individuálních zásahů do svařovacích charakteristik stejně tak lze zdroj vybavit i malým panelem pro možnost uložení svařovacích parametrů do šesti pevných a dvou variabilních pamětí. Volba parametrů z pamětí je možná z ovládcího panelu nebo prostřednictvím přepínače na hořáku. Změna programu je možná za chodu zdroje takže si může svařeč dopředu připravit dvoje svařovací parametry mezi kterými může operativně volit v průběhu svařování.

Zdroj nabízí uživateli řadu instalovaných synergických křivek pra nelegované materiály, vysoce legované materiály, hliník a jeho slitiny s křemíkem resp. manganem a trubičkové dráty. Synergické křivky jsou k dispozici jak pro pulzní režim tak i pro režim bez pulzů.

Zvolený systém ovládání je snadno srozumitelný a jednoduchý, takže nasazení tohoto zdroje vyžaduje jen malý čas pro zaškolení obsluhy. Řídící elektronika a mikroprocesorové ovládání jsou uloženy pod řídícím panelem podavače a zbytečně neobtěžují obsluhu přemírou údajů. Optimální konfiguraci jednotlivých prvků (panelů, propojovacích kabelů a dalších příslušenství) si vybírá zákazník dle své potřeby a vynakládá tak svoje prostředky účelově.

POWER FEED 10 je zcela nový typ podavače svařovacího drátu. Obsahuje úplné řídící obvody a ovládací prvky pro nastavení svařovacího zdroje POWER WAVE 455. Vlastní zcela nová konstrukce podávacího mechanizmu nevyžaduje pro jeho obsluhu a údržbu použití nářadí - výměnu kladek a čištění . Pro urychlení práce je podavač POWER FEED 10 vybaven automatickým zavedením drátu.

Vlastnosti POWER WAVE 455/POWER FEED 10

Modulární uspořádání zdroje a podavače umožňuje snadnou údržbu, vestavěné tepelné pojistky proti přetížení a elektronická ochrana proti nadměrnému proudu jsou pro uživatele jistotou vysoké spolehlivosti celého zařízení. Svařovací zdroj POWER WAVE 455 s podavačem POWER FEED 10 představuje pro uživatele jistotu vysokého výkonu, snadné obsluhy , moderní konstrukce a vysoké spolehlivosti podpořené 3-letou zárukou.

Další informace Vám rádi poskytneme na vyžádání.

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz