LINCOLN ELECTRIC PŘEDSTAVUJE SVĚTOVOU NOVINKU
Revoluce ve svařování pod tavidlem se jmenuje POWER WAVE AC/DC 1000

V čem je hlavní přínos?
 • Vyšší produktivita o 25-35 %
 • Řízení procesu v reálném čase
 • Zlepšená kontrola nad svařovacím procesem
 • Rychlá reakce oblouku na změnu parametrů
 • Možnost paralelního spojení více zdrojů pro dosažení požadovaného výkonu
 • PLNÁ ZÁRUKA 3 ROKY
Technologie svařování pod tavidlem má své nezastupitelné místo ve výrobě svařovaných ocelových konstrukcí. Její široké možnosti Lincoln Electric rozšiřuje další novinkou týkající se aplikace proměnlivé polarity svařovacího proudu. Změny v rovnováze mezi pozitivní a negativní polaritou střídavého svařovacího proudu (AC waveform) umožňují operátorovi měnit průvar a nanášenou vrstvu, aniž by se změnilo nastavení proudu nebo napětí.
Svařování pod tavidlem AC/DC Lincoln (Lincoln s AC/DC Submerged Arc process) se svářecím zdrojem Power Wave AC/DC1000 umožňuje operátorovi řízení procesu v reálném čase. Místo toho, aby musel operátor při sváření přestat svářet a provést přeprogramování pro nové parametry, provést test a měl tak jistotu, že vše funguje, je nyní změna svaru tak snadná jako otočení knoflíkem. Zdroj Power Wave AC/DC 1000 přenáší svařování pod tavidlem do vyšší oblasti. Vedle konvenčních výhod SAW, jako je vysoké množství navařeného kovu a dobrý průvar, jsou zvýšená kontrola a rychlá reakce oblouku pro konstrukci Power Wave AC/DC typické.

Co je to Sváření pod tavidlem AC/DC?

Invertorový zdroj Lincoln Electric Power Wawe AC/DC 1000 společně s technologií řízení formy vlny – průběhu svařovacího proudu umožňuje řízení poměru mezi pozitivní a negativní amplitudou, stejně jako řízení trvání časové periody každé polarity.
Zdroj Lincoln Power Wave AC/DC 1000 společně s Waveform Control – kontrolou průběhu svařovacího proudu byl zkonstruován pro maximální využití výhod stejnosměrného svařovacího proudu – dobrého průvaru při pozitivní polaritě a vysokého výkonu při negativni polaritě svařovacího proudu. Pomocí tohoto ovládání se tvar výstupní formy vlny svařovacího proudu (waveform) mění a následkem toho je řízena charakteristika svaru – průvar šířka a výška svaru.


Výše zobrazená forma vlny (waveform) reprezentuje možné variace formy vlny AC/DC s Waveform Control Technology. Různé části formy vlny a rychlost podávání drátu se dají modulovat při měnících se hodnotách za účelem dosažení hladkého, stabilního oblouku.
Použití AC/DC

Proces AC/DC SAW je ideální pro svary s vysokou svařovací rychlostí a velkou vrstvou, které se tvoří v poloze 1G. Jestliže aplikace vyžaduje jeden oblouk nebo až pět synchronizovaných oblouků, AC/DC SAW společně s Power Wave AC/DC zvýší rychlost sváření a dává svary s vyšší kvalitou.

 • VPodélné a spirálové svary strojů na výrobu trubek
 • Přestavba forem
 • Konstrukční materiály na mosty a plošiny na těžbu ropy z moře
 • Tlakové nádoby
 • Stavba lodí
Zdroj Power Wave AC/DC je konstruován pro snadné paralelní spojení pro svářecí aplikace vyžadující vyšší hodnoty proudu. Každý zdroj AC/DC Power Wave 1000 dává na výstupu 1000 ampér AC nebo DC při 100% pracovním cyklu a dá se paralelně spojit pro jakoukoli požadovanou kapacitu.

Power Wave AC/DC 1000 je vybaven Technologií řízení vlny (Waveform Control Technology) a Invertorovým zdrojem (Inverter Power Source) poskytujícím nejvyšší spolehlivost a kvalitu, kterou může svářecí průmysl nabídnout.


Power Wave AC/DC 1000 pracuje s 95% účiníkem s nízkým harmonickým zkreslením a s 87% efektivitou. Rovnoměrně upravené proudy bere z třífázového vedení a může produkovat jak sinusové tak čtvercové vlny kvůli kompatibilitě se starším zařízením nebo lepšímu průvaru a většímu navaření u nových procesů. Neustálým vývojem technologií svařování firma Lincoln Electric tak posunuje možnosti průmyslu k větší produktivitě svařování při současném zvýšení kvality svarů.

CZ Weld s.r.o.


CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz