Trubičkové dráty plněné kovovým práškem pro svařování v ochranných atmosférách z produkce Lincoln Electric

Historie vývoje trubičkových drátů pro svařování v ochranných plynech sahá až k r. 1957, kdy byly uvedeny na trh první trubičkové dráty s rutilovou náplní. Tyto materiály byly určeny pro základní pozice svařování a svarový kov měl nižší mechanické vlastnosti. Následovaly trubičkové dráty s bazickou náplní. V r. 1972 byly vyvinuty trubičkové dráty s rutilovou náplní vhodné i pro svařování v polohách. Trubičkové dráty plněné kovovým práškem se objevují v r. 1976. Tyto trubičkové materiály se vyznačují výbornými svařovacími vlastnostmi, nízkým rozstřikem a snadným použitím v polohách.

S postupným vývojem trubičkových drátů se zlepšovaly jejich svařovací vlastnosti a mechanické vlastnosti, postupně se začaly vyrábět trubičkové dráty malých průměrů až 0,9 mm.

V současné době lze sortiment trubičkových drátů pro svařování v ochranných atmosférách plynů rozdělit dle typů náplně :

Velice zajímavým typem trubičkových drátů jsou typy plněné kovovým práškem. V produkci Lincoln Electric jde o tyto typy trubičkových drátů Outershield MC710H, Outershield MC715-H, Outershield MC1100.

Ve srovnání s plným drátem mají trubičkové dráty plněné kovovým práškem tyto přednosti:

Mezi jednoznačné nevýhody můžeme řadit :

Základní typ drátu Outershield MC710H je určen pro svařování ve všech pozicích, má výborné svařovací vlastnosti, vrubová houževnatost n 47 J při -30° C. Hodí se pro jednovrstvé i vícevrstvé svary, svarový kov má méně jak 5 ml/H na 100g svarového kovu. Vyznačuje se vysokým výkonem odtavení. Snadné hoření oblouku v zkratovém i pulzním přenosu. Vyrábí se v průměrech 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4 mm. Balení drátů Outershield jsou 4,5kg; 15kg; 25kg; 250kg. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce 3.

Zákazník si tak může vybrat průměr trubičkového drátu v patřičném balení a využít tak nižších cen těchto drátů ve větších baleních.

V tabulce 1. jsou uvedena technická data pro použití tohoto typu drátu s uvedením svařovacích parametrů a dosahovaných výkonů. V tabulce 2. jsou uvedeny doporučené parametry pro svařování v polohách pro výše uvedený typ drátu.

Dalším trubičkovým drátem s náplní kovového prášku je Outershield MC715, který má obdobné vlastnosti jako materiál Outershield MC710, ale má ještě lepší mechanické vlastnosti zvláště vrubovou houževnatost za nízkých teplot – víc jak 47 J při -40° C.

Další trubičkový drát s náplní kovového prášku Outershield MC1100 je určen pro svařování vysokopevnostních ocelí, svarový kov obsahuje méně jak 4 ml H ve 100 g. Mez kluzu svarového kovu dosahuje typicky 720 MPa. Mez pevnosti svarového kovu je typicky 815 MPa při tažnosti 15 – 21%. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce 4.

Závěrem lze konstatovat, že použití trubičkových drátů plněných kovovým práškem přináší výrazné zlepšení kvality a spolehlivosti svarů, vyšší svařovací výkon a výborný vzhled svarů ve všech polohách.

 

Tabulka 1. Odtavné výkony pro drát MC 710 - H

Průměr (mm)

Typ oblouků

Rychlost podávání drátu
(cm/min)

Proud
(A)

Napětí
(V)

Výkon natavení
(kg/h)

1,0

Zkratový oblouk

Sprchový oblouk

540

975

1270

1015

1270

1780

80

120

150

170

220

240

15

17

18

27-29

29-32

31-34

0,9

1,6

2,0

2,5

4,1

5,8

1,2

Zkratový oblouk

Sprchový oblouk

460

655

870

635

1145

1650

90

120

150

180

275

340

15

16

17

28-30

31-34

35-38

1,1

1,4

1,9

2,7

4,8

6,8

1,4

Zkratový oblouk

Sprchový oblouk

205

255

280

445

890

1400

105

125

135

170

270

355

14,5

15,0

15,5

27-29

29-32

32-34

1,2

1,5

1,6

2,5

5,0

8,1

1,6

Zkratový oblouk

Sprchový oblouk

180

205

230

380

635

890

1145

145

160

170

235

325

400

460

15

16

18

25-26

29-32

34-37

36-38

1,5

1,7

1,9

2,9

5,0

7,0

9,1

2,0

Sprchový oblouk

320

510

760

290

385

510

25-27

28-31

32-35

3,7

6,1

9,3

2,4

Sprchový oblouk

 

400

475

550

28-32

28-32

30-34

 

 

Tabulka 2. Doporučené parametry při svařování v pozicích pro drát MC 710 - H

Pozice svař.

Průměr

(mm)

Proud/Napětí

1G

2F

2G

3G

nahoru

3G

dolů

4G

1,0

(A)

(V)

210-375

25-33

210-375

25-33

150-200

16-18

130-150

15-17

150

16

150-200

16-18

1,2

(A)

(V)

230-380

26-36

230-380

26-36

230-300

26-30

130-170

15-17

130-170

16-17

140-175

16-17

1,4

(A)

(V)

240-385

26-36

240-385

26-36

240-340

26-31

160-180

14-15

160-180

14-15

175-185

15-16

1,6

(A)

(V)

280-460

28-36

280-460

28-36

270-300

28-30

   

--

--

2,0

(A)

(V)

300-510

28-33

300-510

28-33

     

--

--

2,4

(A)

(V)

400-550

32-36

400-550

32-36

       

 

Tabulka 3. Mechanické hodnoty svarového kovu při použití drátu MC 710- H

Re (N/mm2)

Rm (N/mm2)

A (%)

KV (J/° C)

480

550

30

50/-30° C

Tabulka 4.

Mechanické hodnoty svarového kovu při použití drátu MC 1100 - H

Re (N/mm2)

Rm (N/ mm2)

A (%)

KV (J/° C)

720

815

21

45/-50° C

Další informace Vám rádi poskytneme na vyžádání.

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz