Sváření STT použité u BMW

BMW Manufacturing Corp. vyřešila problémy s deformací částí karoserie aplikací technologie Lincoln Electric - STT. Utěsnění spoje mezi zadním sloupkem a střechou pájením natvrdo u BMW X5 vedlo k neakceptovatelným deformacím. Při pájení natvrdo MIG občas docházelo k propálení, které se bez deformací nedalo opravit. Při pájení natvrdo MIG občas docházelo k rozstřiku bronze na střechu vozu, které se velmi nesnadno opravovalo. Sváření zdrojem STT Lincoln Electric a elektrodou 0,035"(0,8mm) SuperArc L-56 (AWS ER70S-6) eliminuje deformace, propálení a rozstřik. BMW používá k utěsnění spoje mezi zadním sloupkem a střechou vozu X5 sváření STT a nyní již také používá tuto metodu pro svaření krytů koncových světel a rámu předního ochranného skla vozu X5.

Závod BMW Manufacturing Corp. v Greer, Jižní Karolína, vyrábí některé z nejoblíbenějších modelů BMW, včetně nového Roadsteru Z4, (který nahradil Roadster Z3) a Sportovních vozů X5. Při nastavování výrobní linky na výrobu nového modelu výrobní inženýři BMW vyřešili výrobní problémy u vozů ještě před jejich skutečnou výrobou, při jejich pohybu po výrobní lince. Jeden takový problém se týkal utěsnění spoje mezi sloupkem zadního okna (také známý jako C-sloupek) a střechou.
Továrna BMW pájela natvrdo určité svařované spoje automobilových karoserií, aby je utěsnila proti dešti a vodě při mytí vozů. Nicméně spoj mezi C-sloupkem a střechou u vozu X5 se nedal natvrdo pájet, protože vysoký přívod tepla - tzv MIG pájením klasickým nebo pulzním zdrojem, způsoboval deformaci střechy vozu. Inženýři BMW zkoušeli pájení natvrdo MIG s křemíko-bronzovou elektrodou i za použití pulzního invertorového. Zjistili, že se tento proces dá velice těžko řídit a také dochází k občasnému propálení. Propálené místo bylo obklopeno směsí ocelového a bronzového svarového kovu vyžadujícího vysoký přívod tepla potřebného na opravu. Výsledkem byla deformace střechy.
Lincoln Electric doporučil svářecí proces STT Lincoln pro pájení natvrdo MIG s křemíko-bronzovou elektrodou. Propálení bylo odstraněno, ačkoli se občas objevil minimální rozstřik bronzi vyžadující odstranění finišerem na výrobní lince.
Lincoln Electric proto navrhl sváření MIG STT a plným drátem Lincoln 0,035" (0,8mm)AWS ER70S-6, které BMW používá i při jiných svářecích aplikacích od r. 1994, kdy tato továrna zahájila výrobu.Praktické zkoušky prokázali, že tato kombinace vyhovuje.
BMW nyní sváří procesem STT spoj mezi C-sloupkem a střechou bez deformací, propálení a rozstřiku. Továrna BMW nyní rozšířila proces STT Lincoln ke svaření dalších spojů u vozu X5, včetně svaření krytů koncových světel a rámů předního ochranného skla.
Na voze BMW Z4 Roadster byl obdobný problém se spojem sloupku předního ochranného skla s panely karosérie svary s celistvým průvarem a pevností. Konvenční sváření MAG s krátkým obloukem neposkytovalo požadovanou kvalitu.
Když byly nastavené svařovací parametry MAG vhodné pro dosažení kvalitního průvaru, došlo k propálení trubky a plechu karoserie. Když byly svařovací parametry MAG nastaveny tak aby nedocházelo k propalování došlo k nedostatečnému průvaru do trubky.
Vzhledem k úspěchům při aplikaci sváření STT Lincoln u kritických spojů na Sportovních vozech X5, firma BMW potom zkusila sváření STT a elektrodou Lincoln 0,035" L-56 (AWS ER70S-6), které BMW používá od té doby kdy tato továrna zahájila výrobu. Výsledky testů ukázaly konsistentní průvar do trubky, aniž by došlo k propálení plechu karoserie.

BMW nyní provádí procesem STT svary sloupků předního ochranného skla vozů Z4 s konsistentním průvarem, bez propálení. BMW rozšířila použití procesu STT k přivaření dalších spojů vozu Z4, které vyžadují adekvátní průvar třemi vrstvami plechu karoserie.

Z materiálů Lincon Electric připravil CZ Weld s.r.o.
 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz