WAVE DESIGNER & POWER WAVE 455

(spojení digitálního výkonu s inteligencí)

Technologie obloukového svařování prodělávají bouřlivý vývoj díky stále novým možnostem, které poskytuje nasazení vyspělé elektroniky řízené mikropočítači. Do popředí zájmu uživatelů se nejvíce dostala technologie svařování MIG/MAG – obloukové svařování kontinuálním drátem v ochranné atmosféře plynů. Rozsah použití této technologie svařování se postupně zvětšoval s dokonalejším poznáním této technologie.

Nejprve se tato technologie využívala s čistým CO2 pro nelegované a nízkolegované materiály. Čistý CO2 byl brzy nahrazen směsnými plyny s obsahem argonu Ar. S nástupem používání směsných plynů bylo umožněno i využití sprchového přenosu svarového kovu. Sprchový přenos svarového kovu do tavné lázně má své velké výhody (okolí svaru je bez rozstřiku, svary mají dokonalý průvar), ale i nevýhody (velké vnesené teplo, nemožnost svařování v jiných polohách než vodorovné s hora).

Využití možností elektronických prvků pro výkonové obvody umožnilo vývoj a výrobu svařovacích zdrojů s pulzním řízením sprchového přenosu svarového kovu do svaru.

Při pulzním řízení technologie MIG/MAG získává uživatel řadu výhod:

Nastavení všech parametrů svařování pulzním procesem (velikost pulzů střídá poměr pulzního proudu k základnímu proudu, frekvence pulzu, tvar pulzu atd.) je velice náročné a pro každou změnu podávací rychlosti svařovacího drátu se mění.

Tato ,,datová náročnost“ nastavení celého pulzního svařovacího procesu si vynutila použití mikroprocesorů řízení všech parametrů. Získání parametrů pro pulzní svařování je výsledkem dlouhodobého vývoje a zkušeností výrobce v oblasti svařování.

Tyto parametry svařování se určují pro nejvíce používané přídavné materiály. Zákazník si tak může zakoupit zdroj, který obsahuje programy pro běžně užívané přídavné materiály.

Jaké možnosti však má uživatel pokud chce použít pro pulzní svařování nestandardní přídavný materiál, který nemá ve svařovacím zdroji odpovídající program pro pulzní svařování? Do dnes mohl uživatel vyzkoušet jen některou instalovanou charakteristiku pro jiný materiál. Pokud nevyhovovala, nebylo možné tento přídavný materiál pro pulzní svařování využít.

I tyto individuální případy mohou uživatelé pulzního svařování velice snadno řešit. Firma LINCOLN ELECTRIC přichází na celosvětový i český trh s originálním softwarem ,,WAVE DESIGNERTM“, který ve spojení se zdrojem POWER WAVE 455/FEED 10, 11 umožňuje vytváření vlastních průběhů svařovacích parametrů pulzního režimu. Uživatel tak dostává do ruky mocný nástroj pro vlastní vývoj, nebo úpravu stávajících charakteristik.

Uživatel se tak dostává do oblasti nastavení pulzního oblouku, která do dnes příslušela jen výzkumným a vývojovým oddělením výrobců této techniky.

WAVE DESIGNERTM umožňuje manipulaci několika parametrů tvaru pulzu, nastavení špičkového proudu, doprovodného proudu, frekvence, šířce pulzu, délky oblouku, start a další parametry viz obr. 2. Program obsahuje i nástroj pro snímání skutečných parametrů na oblouku „Arc Scope“.

Arc Scope sleduje výkon oblouku, odpor oblouku, vstupní energii (obr. 3). Arc Scope umožňuje zpracování dat vysokou rychlostí a tisk dat s vysokou rozlišovací schopností. Je součástí programu WAVE DESIGNER PROTM a jeho užití je snadné tak jako u kteréhokoliv programu Windows.

Arc Scope je vybaven pokrokovým měřením kurzoru umožňujícím integraci změřených hodnot v reálném čase. Praktické použití je velice snadné. Po jednoduchém připojení PC se zdrojem POWER WAVE 455 (obr. 1) je konstrukce vlastního pulzního průběhu velice jednoduché. Výsledek vidí a slyší uživatel okamžitě. Vyhovující výsledky může uživatel uložit do paměti na disk PC a poté ho přenést do svařovacího zdroje POWER WAVE 455.

Ojedinělou možnost mají uživatelé zdroje POWER WAVE 455/STT II kdy mohou prostřednictvím programu WAVE DESIGNER dotvářet parametry řízeného zkratového procesu STT (obr. 4).  Zdroj POWER WAVE 455/STT II se v současné době připravuje do prodeje.

Program ARC DESIGNER s programem ARC SCOPE tak změní zdroj POWER WAVE 455 ve spojení s  PC na digitální osciloskop s pamětí, při současném výkonovém řízení charakteristiky pulzů. Pro běžného uživatele se tak nabízí zcela ojedinělý nástroj, který při svařovacích proudech řádů stovek ampér a frekvencí snímání 10 kHz nepotřebuje osciloskop, sondy pro snímání napětí a proudu. Tato jednoduchost je hlavním předpokladem pro dobré uplatnění a využití stávajících zdrojů POWER WAVE 455.

Program ARC DESIGNER opět potvrdil, že špičkové produkty mohou přinést na trh jen firmy se silným výzkumným a vývojovým zázemím a to LINCOLN ELECTRIC nesporně má. Uživatelé produktů této firmy si mohou být jisti, že budou používat špičkové a někdy ojedinělé technické prostředky.

 

Zdroj: LINCOLN ELECTRIC

Klikni na obrázek, aby se zvětšil.


Obr. 1


Obr. 2


Obr. 3


Obr. 4

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz