Trubičkové dráty plněné kovovým práškem pro svařování v ochranných atmosférách z produkce Lincoln Electric

Historie vývoje trubičkových drátů pro svařování v ochranných plynech sahá až k r. 1957, kdy byly uvedeny na trh první trubičkové dráty s rutilovou náplní. Tyto materiály byly určeny pro základní pozice svařování a svarový kov měl nižší mechanické vlastnosti. Následovaly trubičkové dráty s bazickou náplní. V r. 1972 byly vyvinuty trubičkové dráty s rutilovou náplní vhodné i pro svařování v polohách. Trubičkové dráty plněné kovovým práškem se objevují v r. 1976. Tyto trubičkové materiály se vyznačují výbornými svařovacími vlastnostmi, nízkým rozstřikem a snadným použitím v polohách.
S postupným vývojem trubičkových drátů se zlepšovaly jejich svařovací vlastnosti a mechanické vlastnosti, postupně se začaly vyrábět trubičkové dráty malých průměrů až 0,9 mm.
V současné době lze sortiment trubičkových drátů pro svařování v ochranných atmosférách plynů rozdělit dle typů náplně:

Velice zajímavým typem trubičkových drátů jsou typy plněné kovovým práškem. V produkci Lincoln Electric jde o tyto typy trubičkových drátů Outershield MC710H, Outershield MC715-H, Outershield MC1100.
Ve srovnání s plným drátem mají trubičkové dráty plněné kovovým práškem tyto přednosti:

Mezi jednoznačné nevýhody můžeme řadit:

Základní typ drátu Outershield MC710H je určen pro svařování ve všech pozicích, má výborné svařovací vlastnosti, vrubová houževnatost ñ 47 J při -30° C. Hodí se pro jednovrstvé i vícevrstvé svary, svarový kov má méně jak 5 ml/H na 100g svarového kovu. Vyznačuje se vysokým výkonem odtavení. Snadné hoření oblouku v zkratovém i pulzním přenosu. Vyrábí se v průměrech 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4 mm. Balení drátů Outershield jsou 4,5kg; 15kg; 25kg; 250kg. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce 3.
Zákazník si tak může vybrat průměr trubičkového drátu v patřičném balení a využít tak nižších cen těchto drátů ve větších baleních.
V tabulce 1. jsou uvedena technická data pro použití tohoto typu drátu s uvedením svařovacích parametrů a dosahovaných výkonů. V tabulce 2. jsou uvedeny doporučené parametry pro svařování v polohách pro výše uvedený typ drátu.
Dalším trubičkovým drátem s náplní kovového prášku je Outershield MC715, který má obdobné vlastnosti jako materiál Outershield MC710, ale má ještě lepší mechanické vlastnosti zvláště vrubovou houževnatost za nízkých teplot – víc jak 47 J při -40° C.
Další trubičkový drát s náplní kovového prášku Outershield MC1100 je určen pro svařování vysokopevnostních ocelí, svarový kov obsahuje méně jak 4 ml H ve 100 g. Mez kluzu svarového kovu dosahuje typicky 720 MPa. Mez pevnosti svarového kovu je typicky 815 MPa při tažnosti 15 – 21%. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce 4.
Závěrem lze konstatovat, že použití trubičkových drátů plněných kovovým práškem přináší výrazné zlepšení kvality a spolehlivosti svarů, vyšší svařovací výkon a výborný vzhled svarů ve všech polohách.

Tabulka 1. Odtavné výkony pro drát MC 710 - H

Průměr
(mm)
Typ oblouků Rychlost podávání drátu
(cm/min)
Proud
(A)
Napětí
(V)
Výkon natavení
(kg/h)
1,0 Zkratový oblouk


Sprchový oblouk
540
975
1270
1015
1270
1780
80
120
150
170
220
240
15
17
18
27-29
29-32
31-34
0,9
1,6
2,0
2,5
4,1
5,8
1,2 Zkratový oblouk


Sprchový oblouk
460
655
870
635
1145
1650
90
120
150
180
275
340
15
16
17
28-30
31-34
35-38
1,1
1,4
1,9
2,7
4,8
6,8
1,4 Zkratový oblouk


Sprchový oblouk
205
255
280
445
890
1400
105
125
135
170
270
355
14,5
15,0
15,5
27-29
29-32
32-34
1,2
1,5
1,6
2,5
5,0
8,1
1,6 Zkratový oblouk


Sprchový oblouk
180
205
230
380
635
890
1145
145
160
170
235
325
400
460
15
16
18
25-26
29-32
34-37
36-38
1,5
1,7
1,9
2,9
5,0
7,0
9,1
2,0 Sprchový oblouk 320
510
760
290
385
510
25-27
28-31
32-35
3,7
6,1
9,3
2,4 Sprchový oblouk   400
475
550
28-32
28-32
30-34
 

Tabulka 2. Doporučené parametry při svařování v pozicích pro drát MC 710 - H

Pozice svař.
Průměr
(mm)

Proud/Napětí

1G 2F 2G 3G

nahoru
3G

dolů
4G
1,0 (A)
(V)
210-375
25-33
210-375
25-33
150-200
16-18
130-150
15-17
150
16
150-200
16-18
1,2 (A)
(V)
230-380
26-36
230-380
26-36
230-300
26-30
130-170
15-17
130-170
16-17
140-175
16-17
1,4 (A)
(V)
240-385
26-36
240-385
26-36
240-340
26-31
160-180
14-15
160-180
14-15
175-185
15-16
1,6 (A)
(V)
280-460
28-36
280-460
28-36
270-300
28-30
    --
--
2,0 (A)
(V)
300-510
28-33
300-510
28-33
      --
--
2,4 (A)
(V)
400-550
32-36
400-550
32-36
       

Tabulka 3. Mechanické hodnoty svarového kovu při použití drátu MC 710- H

Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A (%) KV (J/° C)
480 550 30 50/-30° C

Tabulka 4. Mechanické hodnoty svarového kovu při použití drátu MC 1100 - H

Re (N/mm²) Rm (N/ mm²) A (%) KV (J/° C)
720 815 21 45/-50° C

 

CZ WELD s.r.o., Pod břízkami 800, 530 02 Pardubice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz