Plynostav – regulace plynu s.r.o. Pardubice

Firma Plynostav – regulace plynu s.r.o. se od svého založení roku 1992 specializuje na výrobu plynárenských technologií. Stěžejní náplň činnosti je orientována na stavby a rekonstrukce regulačních stanic a zařízení podzemních zásobníků. Technologické skupiny prvků , které se pro tyto účely svařují jsou stále více náchylné na případné nečistoty.Investoři plynárenských technologií proto vyžadují od dodavatelů co možná největší čistotu vnitřního prostoru potrubí. Regulační stanice se zhotovují z potrubí do průměru cca 300mm a tloušťce stěny 4 – 10 mm , materiál 11503 , 11523.Jakost materiálu i rozměr svařovaných částí je standardní. V minulosti používaná technologie svařování obalenou elektrodou (111) právě požadavek maximální čistoty vnitřního prostoru potrubí nesplňovala, zejména struska v potrubí byla hlavní závadou.Naše firma tak stála před rozhodnutím zda investovat do zavedení jiné technologie svařování a to jak do nákupu zařízení tak i do schválení svářečských technologických postupů a nabídnout tak našim zákazníkům zcela novou kvalitu. Neméně závažným problémem byla volba správné technologie svařování náhradou za svařování obalenou elektrodou. V úvahu připadalo svařování technologií MIG/MAG, nebo vzhledem k vysoké kvalitě kořenů svařování TIG.
V provoze výroby komponentů používáme svařování MAG pro většinu svarů s velice dobrými výsledky – většina svarů podléhá 100% kontrole RTG.
Požadavek zvýšení nebo zachování produktivity svařování rozhodl o volbě technologie MAG. Obtížně řešitelné je však pro tuto technologii svařování kořenů svarů ve všech polohách svařování při zachování jejich vysoké kvality.
V té době shodou okolností přišla nabídka firmy CZ WELD na svařovací zdroj STT od Lincoln Electric, který je určen právě na kořeny svarů. Po předběžných zkouškách, kdy se tento zdroj velice osvědčil jsme otestovali i zdroje s podavači vhodné pro výplňové a krycí svary opět z produkce Lincoln Electric. Vybrali jsme osvědčený zdroj Invertec V 300-I s podavačem LN 27. Tato sestava je pro svařování v montážních podmínkách zvláště výhodná. Zdroj Invertec V300-I má vysoký výkon 250A/100% a velice dobrou stabilitu oblouku. Podavač LN 27 má vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům, snadnou obsluhu a stabilní podávání. Po ověřovacím provozu jsme tento podavač vybrali i do sestavy se zdrojem STT II kde nahradil podavač LN 742. Při použití zdroje STT se kvalita svarů, zejména kořenových vrstev znatelně zlepšila a to i při vyšší rychlosti svařování.
V současné době máme pracovní skupiny vybavené 4 ks zdroji Invertec V300-I, 1 ks zdroj STT II a 5 ks podavačů LN 27.
Na zdroje Lincoln Electric jsme dostali záruku 3 roky se záručním servisem zdarma.
Přechod na technologii MIG/MAG (135) u nás proběhl plynule v období cca 1 roku.
Naše dosavadní zkušenosti s novou technologií jsou více než dobré, nemalou měrou tomu přispívají i bezproblémové zdroje Lincoln Electric.
Podařilo se nám výrazně zlepšit rychlost a kvalitu provedených prací ke spokojenosti našich zákazníků.
 

Martin Zvolánek
Doprava a mechanizace
Plynostav - regulace plynu s.r.o. Pardubice

 

CZ WELD s.r.o., Pod břízkami 800, 530 02 Pardubice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz