Svařování karosérií vozů Škoda procesem STT II

Díky výjimečným vlastnostem zdroje STT II je možné svařovat bez větších potíží na velmi tenkých materiálech. Konkrétním příkladem je svařování částí karosérií modelové řady Octavia – viz obrázek č.1 – svařování bočnice. Detail prováděného svaru na části bočnice je na obrázku č.2. Svar je navržen pro svařování na tupo, tloušťka plechu 0,8 mm s povrchovou úpravou pozinkováním. Bylo preferováno svařování v poloze shora dolů (PG) drátu 0,8 mm. Příprava svarového spoje byla velice pečlivá s dodržováním mezery max. 0,5 mm obrázek č.3. Výsledný svarový spoj na spodní části bočnice na komplikovaném profilu partie prahu dveří obrázek č.4. Za povšimnutí stojí pravidelnost svaru, bez propadnutí, žádný rozstřik, minimální poškození povrchové úpravy (zinku) v okolí svaru. Na obrázku č. 5 je celkový pohled na svářečské práce v popředí zdroj STT II s podavačem LN 742.

Výsledky zkoušek svařování karoserií Škoda

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz