Obalené elektrody pro opravy a renovace - parametry

RepTec 5 | Balení: karton

Bazická elektroda pro svařování slitin NiCu 70/30 (Monel) s vysokou odolností proti korozi. Elektroda je použitelná pro svařování NiCu slitin s nelegovanými i nízkolegovanými ocelemi. Výborné svařovací vlastnosti, snadná odstranitelnost strusky. Parametry 

RepTec Cast 1 | Balení: karton

Obalená elektroda na bázi niklu pro renovace a opravy dílů z šedé litiny, svařování šedé litiny s nelegovanými ocelemi apod. Elektroda poskytuje měkký svarový kov s tvrdostí cca 175 HB. Elektroda je vhodná pro stejnosměrný i střídavý proud. Obdobné určení má i elektroda RepTec Cast 31 s 45% Fe. Parametry 

RepTec AlSi 5 | Balení: karton

Obalená elektroda pro svařování hliníku a jeho slitin. Je použitelná i pro svary různých slitin hliníku. Parametry 

RepTec 34 | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem a výtěžností 170 % pro renovace nástrojových ocelí. Je vhodná pro vysokoteplotní aplikace, svarový kov je odolný proti oxidaci za vysokých teplot. Parametry 

RepTec 53CT/53GR | Balení: karton

Speciální elektroda pro řezání a drážkování dílů s vysokou čistotou řezů. Elektroda je vhodná pro nelegované i nízkolegované oceli, vysokolegované oceli a další materiály. Parametry 

RepTec 29 | Balení: karton

Vysoce legovaná CrNi elektroda s rutil-bazickým obalem určená pro opravy a renovace svařováním. Elektroda je vhodná na opravy dílů z austenitických Mn ocelí, ocelí s vysokým obsahem uhlíku a další materiály s obtížnou svařitelností. Elektroda vyniká snadnou odstranitelností strusky a je vhodná do všech poloh svařování kromě shora dolů. Obal elektrody umožňuje její použití jak na stejnosměrný, tak i na střídavý svařovací proud. Parametry 

RepTec 126 | Balení: karton

Elekroda s bazickým obalem pro spoje obtížně svařitelných materiálů použitelná i na zhotovování mezivrstev pod tvrdonávary apod. Parametry 

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz