Obalené elektrody pro svařování nízkolegovaných ocelí - parametry

Shield Arc HYP | Balení: karton

Celulózová elektroda pro svařování potrubí v poloze shora dolů. Elektroda má snadnou ovladatelnost a dobrou odstranitelnost strusky. Je určena pro trubky z materiálu dle X52, X56, X65 a pod. Tato elektroda má další typy s obdobnými operačními vlastnostmi v elektrodě Shield Arc 70+ s výbornou vrubovou houževnatostí 50 J/-46°C a v elektrodě Shield Arc 85/85P, která je doporučena pro svařování ocelí s 0,5% Mo. Parametry 

Conarc 60G | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická elektroda pro svařování vysoko pevnostních ocelí, je vhodná i pro záporné teploty až do -51°C. Elektroda je vhodná do všech poloh svařování a poskytuje svarový kov s extrémě nízkým obsahem vodíku. Výtěžnost elektrody je 115 - 120 %. Obdobným typem je elektroda Conarc 70 G, Conarc 80, Conarc 85, s pevností svarového bodu až 850 MPa. Parametry 

Kryo 3 | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Elektroda s bazickým obalem vhodná do všech poloh svařování s výtěžností 115 - 120 %. Svarový kov má vysokou vrubovou houževnatost a je vhodný až do teploty -59°C. Elektroda je vhodná pro svařování nízkolegovaných ocelí pracujících za nízkých teplot. Obdobnými elektrodami jsou Kryo 1, Kryo 2. Parametry 

SL12G | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Elektroda pro nelegované a nízkolegované oceli pracující do 500°C. Svarový kov má vyhovující vrubovou houževnatost až do -40°C. Výtěžnost - 120 %. Je určena pro svařování tlakových nádob, potrubí a konstrukcí, kde se vyžaduje dobrá odolnost proti vzniku trhlin. Parametry 

SL 20G | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická elektroda pro svařování Cr - Mo ocelí do pracovní teploty 600°C. Elektroda je vhodná do všech poloh svařování, výtěžnost je 115-120 %. Obdobné typy elektrod pro svařování ocelí s odolností proti tečení představují elektrody s označením SL... Parametry 

SL 502 | Balení: Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická elektroda pro svařování Cr - Mo ocelí do pracovní teploty 600°C. Elektroda je vhodná do všech poloh svařování, výtěžnost je 115-120 %. Obdobné typy elektrod pro svařování ocelí s odolností proti tečení představují elektrody s označením SL... K dispozici jen v balení Sahara Ready Packing (SRP). Parametry 

SL 9Cr (P91) | Balení: Sahara Ready Pack (SRP)

Pro svařování vysokopevnostních ocelí 9 %Cr1 %Mo odolných proti tečení až do teplot 650°C. Je doporučena pro petrochemické a energetické zařízení. K dispozici v balení Sahara Ready Pack (SRP). Parametry 

SL 4935 SRP | Balení: Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická elektroda určená pro svařování oceli typu 12 %Cr-1 %Mo odolných proti tečení za vysokých teplot do 650°C. Obal s nízkou navlhavostí umožňuje použití elektrody ve všech polohách. Elektroda je dodávána v balení SRP. Parametry 

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz