Tavidla a dráty pro svařování pod tavidlem - parametry

Lincolnweld 761 | Balení: karton

Aktivní tavidlo pro vysoké proudové zatížení. V kombinaci s drátem L60 (LNS143) poskytuje svarový kov s vynikající odolností proti trhlinám s dobrou vrubovou houževnatostí. Pomalejší tuhnutí strusky dává dobrý vzhled velkým svarům. Tavidlo má vynikající odolnost proti poréznosti vlivem rzi a okují nebo organických nečistot. Používá se v kombinaci s dráty L60, L61, L70. Parametry 

Lincolnweld 781 | Balení: karton

Aktivní tavidlo s vynikajícím odstraňováním strusky. Tavidlo má dobrou smáčivost. Je vhodné pro svařování vysokou rychlostí jednovrstvých svarů. Je možné ho použít pro svařování dvojitým obloukem pro vysoké rychlosti svařování. Je schválené pro použití s dráty L60, L61, LNS150, LNS140A, L70. Parametry 

Lincolnweld 860 | Balení: karton

Neutrální aglomerované tavidlo pro dvou a vícevrstvé svary, s vysokou odolností proti vzniku trhlin. Je schválené s celou řadou drátů, nejvíce používaná kombinace je s drátem L61 nebo L70. Je vhodné na svařování ocelových konstrukcí a tlakových nádob z ocelí do pevnosti 520 MPa. Parametry 

P 2000S | Balení: Sahara Ready Pack (SRP)

Tavidlo P2000S vychází z tavidla P2000 avšak obsahuje Cr pro kompenzaci jeho obsahu ve svarovém kovu spoje. V závislosti na legování drátu je možné dosáhnout dolegování Cr až o 2 %. Toto tavidlo je nejvhodnější pro svařování nestejnorodých spojů vysokolegovaných ocelí s nelegovanými v kombinaci s drátem LNS 309L. Parametry 

P 2000 | Balení: Sahara Ready Pack (SRP)

Tavidlo pro svařování všech tříd nerezových ocelí jakož i slitin na bázi niklu. Struska má snadnou odstranitelnost, vzhled svaru je hladký beze zbytků tavidla. Tavidlo je vhodné pro jednovrstvé a vícevrstvé svary. Zvláště v duplexní třídě nerez oceli v kombinaci s obvyklými duplexními třídami drátu např. LNS 4462, dává vysokou rázovou houževnatost a odolnost proti korozi. Parametry 

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz