Obalené elektrody pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - parametry

Fleetweld 5P | Balení: karton

Celulózová elektroda určená pro svařování potrubí. Velmi dobrý průvar zajišťuje zhotovování kořenových vrstev na potrubí s vysokou kvalitou a spolehlivostí. Velmi snadná odstranitelnost strusky. Velké množství ochranných plynů chránících elektrický oblouk a tavnou lázeň, maximálně odstraňuje porozitu svarů. Tato elektroda velmi účinně potlačuje vliv nečistých, případně i zaolejovaných svarových ploch. Obdobným typem je elektroda Fleetweld 5P+ pro svařování ocelí typu X65. Parametry 

Supra | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem vhodná do všech poloh svařování včetně svislé shora dolů. Je vhodná pro konstrukční oceli do pevnosti 440 MPa. Používá se pro svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob, je zvlášť vhodná pro opravy lodí. Elektroda umožňuje svařovat „do barvy" a na zkorodované povrchy. Doporučená pro přemostění velkých mezer. Vyznačuje se „jedním" svařovacím proudem pro všechny polohy svařování - pro průměry 2,5 a 3,2 mm. Parametry 

Panta | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem pro všeobecné použití vhodné do všech pozic svařování včetně shora dolů.
Má stabilní hoření oblouku i při nízkém napětí transformátoru (OCV min. 42V) při svařování střídavým proudem. Je vhodná pro svařování nelegovaných ocelí do pevnosti 440 MPa. Parametry 

Omnia | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem pro všeobecné použití s výbornou ovladatelností ve všech polohách včetně polohy svislé shora dolů. Velmi vhodná pro svařovací transformátory s nízkým napětím naprázdno (OCV 42 V). Pro své výborné operativní vlastnosti je oblíbená pro „hobby" aplikace zvláště v malých průměrech. Vyhovuje pro svařování ocelí do pevnosti 520 MPa. Obdobným typem je elektroda Omnia 21, 30 a 46. Parametry 

Ferrod 165A | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem s vysokou výtěžností - 160%. Elektrody vynikají snadnou odstranitelností křehké strusky. Je vhodná na tupé a koutové svary v základní poloze. Lze jí použít na svarové plochy opatřené nátěrem nebo na zkorodované materiály. Je vhodná na nelegované konstrukční oceli do meze pevnosti 520 MPa. Parametry 

Ferrod 185T | Balení: karton

Elektroda s rutilovým obalem pro svařování tupých a koutových svarů v základních polohách s vysokou výtěžností - 180%. Vyniká velkou svařovací rychlostí, dobrou ovladatelností a snadnou odstranitelností strusky. Výkon naneseného svarového kovu je v rozsahu 3,9 - 5,4 kg/h pro průměry 4 a 5 mm. Je vhodná na nelegované konstrukční oceli do pevnosti 520 MPa. Obdobným typem vysokovýtěžkových elektrod jsou elektrody Ferrod 165, Ferrod 135, s výtěžností 160%, resp. 130%. Parametry 

Geofors | Balení: karton

Rutilová elektroda s vysokým výkonem navaření určená pro koutové svary v základní poloze. Vzhledem k dílu elektrody 600 mm v průměrech 3,8 - 5,5 mm je vhodná pro dlouhé svary, kde jednou elektrodou lze provést svarové housenky až 90 cm dlouhé bez přerušení. Je určena pro konstrukční oceli do pevnosti 520 MPa. Parametry 

Baso 48 SP | Balení: karton

Nejrozšířenější elektroda s dobrými operativními vlastnostmi vhodná do všech poloh svařování pro všeobecné použití. Obal elektrody se sníženou navlhavostí poskytuje kvalitní svarový kov a výbornou vrubovou houževnatostí použitelný až do teplot -30°C. Elektroda je vhodná pro svařování ocelových konstrukcí, tlakových nádob, potrubí apod. z materiálu do pevnosti 520 MPa. Obdobné typy jsou elektrody Baso 100, případně Baso G, Baso 26V, Baso 120. Parametry 

Baso 100 | Balení: karton

Bazická elektroda pro všeobecné použití poskytující svarový kov s velmi nízkým obsahem vodíku. Dobré operativní vlastnosti ve všech polohách, kromě svislé shora dolů. Speciální obal zaručuje nízkou navlhavost. Elektroda je vhodná pro svařování konstrukcí, tlakových nádob, potrubí apod., do pevnosti cca 600 MPa (materiály tříd 11, 12 a ekvivalentních jakostí dle zahraničních norem). Pro snadnou ovladatelnost je elektroda oblíbená ve svářečských školách. Parametry 

Conarc 49C | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická elektroda s velmi nízkým obsahem vodíku ve svarovém kovu. (H2 < 3 ml/100g). Dává svarový kov s dobrou vrubovou houževnatostí za nízkých teplot (-40°C). Elektroda má 100 - 120% výtěžnost. Je doporučená na svařování potrubí s velmi dobrými výsledky. Elektrodu lze použít i pro spoje nízkolegovaných ocelí s nelegovanými. Elektroda je určena pro svařování ocelí do pevnosti 520 MPa. Obdobným typem této elektrody je Conarc 51. Parametry 

Conarc V 180 | Balení: karton, Sahara Ready Pack (SRP)

Bazická nízkovodíková elektroda (H2 < 3ml/100g) s výtěžností 175% vhodná na svařování zařízení pracujících za nízkých teplot z nelegovaných ocelí do pevnosti 520 MPa. Elektroda dává houževnatý svarový kov až do teplot -40°C. Je určená pro svařování tupých a koutových svarů v základní poloze, s vysokou produktivitou svařování - například elektrodou  6,3 mm je možno dosáhnout natavení až 7,0 kg svarového kovu za hodinu. Obdobný typ s výtěžností 160% je Conarc L150, Conarc V 250 s výtěžností 245%. Parametry 

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz