Legenda:     Sahara Ready Pack (SRP) je speciální vakuový obal, který umožňuje použití elektrod bez nutnosti sušení do 8 hodin po otevření obalu.
         
Použité symboly poloh svařování
  symbol ASME ISO 6947 popis
  1G PA vodorovná shora
  2G PC vodorovná na svislé stěně
  3G PF svislá - zdola nahoru
  5G PG svislá - shora dolů
  3G PF svislá - zdola nahoru (trubky)
  5G PG svislá - shora dolů (trubky)
  4G PE nad hlavou
  2F PD vodorovná shora

Tabulka obsahuje polohy svařování pro tupé svary na deskách, pro zjednodušení nejsou uvedeny odpovídající symboly a označení pro koutové svary na deskách, trubkách a tupé svary na trubkách. K symbolu tupého svaru na deskách lze přiřadit i odpovídající doporučené vlastnosti elektrod pro svary koutové na deskách, trubkách a podobně. U elektrod, kde je výslovně uveden symbol svaru koutového nebo na trubkách, jsou tyto elektrody zvlášť vhodné a doporučené výrobcem pro tyto typy svarů v uvedených polohách.

     
Typy svařovacích proudů
  AC střídavý svařovací proud
  DC stejnosměrný svařovací proud
  + elektroda zapojená na + pól
  - elektroda zapojená na - pól
  +/- elektroda může být zapojena na + nebo - pól
Např.: AC/DC + ..elektroda je vhodná pro střídavý i stejnosměrný proud,
při použití stejnosměrného proudu musí být elektroda připojena na + pól zdroje.
     
Zkratky
  Re mez kluzu v tahu [MPa]
  Rm pevnost tahu [MPa]
  A tažnost [%]
  ISO-V vrubová houževnatost [J]
  FN feritové číslo
     
Certifikační organizace
  DB Deutsche Bahn
  LR Lloyds‘ Register of Shipping
  BV Bureau Veritas
  ABS American Bureau of Shipping
  DNV Det Norske Veritas
  GL Germanische Lloyd
  Controlas Vereinigung vor Controle of Lasgebield Controlas
  TÜV Technischer Überwachungs Verein
  UDT Urzad dozoru techniczego
  TTK Tekmillien Tharkastucus cskus
  RINA Registro Italiano Navale

 

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz